Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Nyhetsbrev fra Styret
Publisert 29.10.2021
Styret vil fremover normalt sende ut et nyhetsbrev etter styremøter for å orientere om pågående prosjekter og dele generell info.

Velux vinduer (takvinduer)
For halvannet år siden ble alle takvinduer/velux vinduer skiftet ut i forbindelse med at alle vinder i sameiet har blitt fornyet. Dessverre har flere av disse blitt feilmontert og dette har ledet til drypp lekkasjer ved noen av vinduene. Vi har engasjert et firma som er på saken og jobber med en løsning. De beboere som påvirkes vil bli orientert direkte. 

Nye Inngangsdører
Inngangsdørene var etter 30 års bruk modne for utskiftning, dette har skjedd i høst. Vi har imidlertid dessverre hatt noen oppstartsproblemer med de nye inngangsdørene og de elektriske dørpumpene. 

Døren i oppgang 26 fungerer som den skal, mens vi er i dialog med leverandør for å få de to andre dørene til å fungere som de skal.

Vi ber om tålmodighet, både med å få på plass løsning som fungerer og ikke minst at dere ikke drar/skyver for mye i dørene når de åpnes automatisk. 

Til orientering så holder vi tilbake betaling til dørene fungerer som de skal. 

Lekkasje garasje
Sameiet har i mange år hatt problemer med en lekkasje ned til parkeringskjeller/garasje. Denne er vi nå i ferd med å forsøke å utbedre. Medlemmer av styret har åpnet opp ned til menbranen over garasjen og et firma er hyret inn for å legge ny membran i området som er gravd opp.

Underveis i vårt arbeid med å grave opp avdekket vi feil i konstruksjonen rundt membran og veggen i området. Vi håper at dette er stedet vannet kommer inn, men endelig svar får vi når først når ny membran er lagt.

Problemene vi avdekket knyttet til veggen følges opp.

Takterrasser
Takterrassene ble for noen år siden utbedret med nye avløp og nytt dekke. Dessverre ble dette arbeidet ikke utført forskriftsmessig.

Noen av slukene på takterrassene fungerer ikke som de skal og har ført til at vi har hatt lekkasjer til leiligheter under. Problemene dette har medført beklager vi, men endelig har vi avdekket hvor problemene stammer fra og er i ferd med å utbedre dette. Et firma er hyret inn for å finne en løsning.

Sykler og sykkelparkering
Det er igangsatt en opprydding av sykler i bakgården. Planen vår er å få satt opp et sykkelskur langs gjerdet til naboen. Vi søker om tilskudd fra kommunen til dette arbeid.  

Lamper i fellesområdene
Vi er klar over vedlikeholdsetterspelet på lamper i fellesområder og har nå satt i bestilling nye lamper og utskifting. Det eksisterende anlegg er gått ut på dato og flere lamper er ikke mulig å reparere. 

Avløp fra kjøkken og bad
Vi har hatt et firma på befaring for å kontrollere avløp fra kjøkken og bad i sameiet. Det var tydelig tendens til tetting i stikkledningene i leilighetene (spesielt rør fra kjøkken). Alle oppfordres til ikke å la det komme fett i avløpet og kontrollere og renske eget avløp frem til fellesrørene (fallstammen). 

Adgangssystem
Adgangssystemet vårt (brikken du bruker for å åpne dører) er modent for utskifting. Vi har hentet inn priser på forskjellige alternativer til et nytt adgangssystem/calling anlegg. Forelpig har vi måttet sette dette på vent, inntil vi får ordne på lekkasjer. 

Oppganger
Vask av oppganger blir intensivert gjennom vinterperioden, det vil bli gjennomført vask ukendlitg. Vi har samtidig bestilt runnvask av alle oppganger. 

Vi er tilgenglig på e-post og ber alle beboere følge med på nettsiden vår hvor mye informasjon finnes. 

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Lei fellesrommet i bakgårdenLes mer

Her er vi

Urtegata 24-26
0187 Oslo