Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Forvarsel om årsmøte
Publisert 06.02.2019

Til eiere i Boligsameiet Urtehagen
 

Ordinært årsmøte i Boligsameiet Urtehagen vil bli avholdt på fellesrommet i sameiet torsdag 4. April 2019, kl. 18:00.

Frist for innmelding av saker er 20. februar 2019
 

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte.

For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøt etter årsmøtet.

 

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig på epost til styret (styret@urtehagen2426.no) innen fristen.

 

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte. Dette sendes i posten av USBL.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Lei fellesrommet i bakgårdenLes mer

Her er vi

Urtegata 24-26
0187 Oslo