Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Oppussing av leilighet

Regler for oppussing

Publisert 30-12-2018

Nederst på denne side ligger det en komplett skriv med bilder.

 

Følgende punkter må overholdes i forbindelse med oppussing av leilighet.

 

INFORMASJON:

Alle oppussingsprosjekter må meldes til styret, vaktmester, og med oppslag i oppgangen. Send epost til:

 

urtehagen2426@gmail.com

 

vaktmesterurtehagen@gmail.com

 

Følgende informasjon må fremgå:

 

 • Leilighetsnummer
 • Etasje
 • Oppgang
 • Navn og kontaktinformasjon til eier
 • Navn og kontaktinformasjon til håndverkere
 • Periode for oppussing.

 

BORING I BETONG:

Alt boring og pigging i betongen kan kun skje i tidsrommet fra 8-18. Det er viktig at der brukes det rette verktøy, så støyen begrenses. Boremaskiner må ha slagfunksjon (maskinen banker samtidig med at den borer). Har du ikke dette, vil du kun lage støy og brenne av bor. Husk at du kan låne verktøy på biblioteket.

 

STØY GENERELT:

Vi henviser til ordensreglene:

 • Det skal holdes vanlig ro i boligen. Mellom kl. 22.00 og kl. 07.00 skal det normalt være nattero.
 • Ved oppussing av leiligheter skal naboer varsles og det må ikke foregå mellom kl.22.00 -07.00. (banking og boring i betongen kun i tidsrommet 8.00-18.00).

 

Det er viktig at dine naboer har kontaktinfo til deg, så de enkelt kan gi beskjed hvis støy fra din leilighet er til sjenanse.

 

Vi minner om at det på søndager og helligdager skal være ro hele dagen. Ifølge norsk lov.

 

Lov om helligdager og helligdagsfred.

§ 1.Lovens formål

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

 

§ 3. Helligdagsfred

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

 

Se: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12

 

AVFALL:

Alt avfall må pakkes forsvarlig i leiligheten før det transporteres i fellesområdene. Gipsstøv må være fullstendig forseilet, så det ikke kommer støv i fellesområdet. Skift sko før du beveger deg ut i fellesområdet eller vask gangveien fra leiligheten til bil / tilhenger. Avfall som bæres ut skal ikke "mellomlagres" noen sted, og skal i minst grad være sjenerende for andre beboere. Bruk av i-sekk på fortau/bakgård er strengt forbudt og styret vil viderefakturere deg for arbeidet med å fjerne i-sekk. Rydder du ikke etter deg i fellesområdet, vil vaktmester bli tilkalt og gjøre jobben uten varsel. Utrykningstillegg må beregnes. Eier av leiligheten blir fakturert.

Heisen skal ikke behandles som en avfallssjakt! Skade på heisen vil bli krevd erstattet av seksjonseier.

 

STENGING AV VANN

Stenging av vannet kan kun gjøres av vaktmesteren og beboerne må varsles på forhånd.

 

RÅD OG VEILEDNING

Styret har ikke kapasitet til å rådgi og veilede alle i oppussingsprosjekter. Bruk fagfolk! Vaktmesteren kan heller ikke stå til rådighet. Må vaktmesteren bruke uforholdsmessig mye tid, blir dette fakturert for.   

 

VENTILASJON

 

Det er veldig viktig å etablere god og automatisk ventilasjon på badet. Opprinnelig anlegg som er installert i eiendommen er av typen «Flexit skapvifte», hvor vifte på kjøkkenet suger luft fra både kjøkken og bad.
Vi henviser til info siden: Ventilasjon

 

 

GENERELL INFO:

Oppussing av bad/kjøkken

Det viktigste ved oppussing av bad er alle de skjulte rørinstallasjoner. Alle gamle kobber-installasjoner må utskiftes ved oppussing. Kobber-rør vil med tiden irre og koblinger kan bli utette. Derfor bør hele installasjonen på badet byttes til en ny installasjon fra og med koblingspunktet på fellesrørene. Vi oppfordrer også å benytte automatisk lekkasjestopper av typen Waterguard eller liknende. En automatisk lekkasjestopper er en magnet-ventil som stenger automatisk for vannet ved lekkasje.

Husk at det er krav til dette på f.eks. kjøkken i nybygg. Derfor er det lurt å montere dette på badet ved oppussing, da selve magnet-ventilen må sitte på inntaksrørene (varmt og kald). Det er ikke et krav, men det er en sikring i tilfelle vannlekkasjer. Du kan som byggherre stilles ansvarlig for evt. lekkasjer hvis installasjonene ikke er utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter. Vannlekkasjer i etasjeeiendommer kan fort være veldig omfattende og med store økonomiske konsekvenser. De seneste vannlekkasjer sameiet har hatt endte på over 200.000,- kr i skadeomfang.     

TEK10- og FG-forskriftene

Kravene til bruk av lekkasjesikring i nye bygg

TEK 10

Innebygde sisterner:

«Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres. Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres, og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.»

«I andre rom enn våtrom må sisterner og lignende plasseres i prefabrikkert kassett med vanntett overflate eller i et hulrom med vanntett sjikt. Det må være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet.»

Vanntilkoblet utstyr:
«Der bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Med automatisk lekkasjestopper menes en fuktføler som gir signal til en magnetventil som stenger vanntilførselen når den mottar signal.»

Vanninstallasjonene det her er snakk om er som oftest oppvaskmaskin, kjøleskap med tilkoblet vann eller kaffemaskiner med tilkoblet vann.

Regler for oppussing

Publisert 30-12-2018

Nederst på denne side ligger det en komplett skriv med bilder.

 

Følgende punkter må overholdes i forbindelse med oppussing av leilighet.

 

INFORMASJON:

Alle oppussingsprosjekter må meldes til styret, vaktmester, og med oppslag i oppgangen. Send epost til:

 

urtehagen2426@gmail.com

 

vaktmesterurtehagen@gmail.com

 

Følgende informasjon må fremgå:

 

 • Leilighetsnummer
 • Etasje
 • Oppgang
 • Navn og kontaktinformasjon til eier
 • Navn og kontaktinformasjon til håndverkere
 • Periode for oppussing.

 

BORING I BETONG:

Alt boring og pigging i betongen kan kun skje i tidsrommet fra 8-18. Det er viktig at der brukes det rette verktøy, så støyen begrenses. Boremaskiner må ha slagfunksjon (maskinen banker samtidig med at den borer). Har du ikke dette, vil du kun lage støy og brenne av bor. Husk at du kan låne verktøy på biblioteket.

 

STØY GENERELT:

Vi henviser til ordensreglene:

 • Det skal holdes vanlig ro i boligen. Mellom kl. 22.00 og kl. 07.00 skal det normalt være nattero.
 • Ved oppussing av leiligheter skal naboer varsles og det må ikke foregå mellom kl.22.00 -07.00. (banking og boring i betongen kun i tidsrommet 8.00-18.00).

 

Det er viktig at dine naboer har kontaktinfo til deg, så de enkelt kan gi beskjed hvis støy fra din leilighet er til sjenanse.

 

Vi minner om at det på søndager og helligdager skal være ro hele dagen. Ifølge norsk lov.

 

Lov om helligdager og helligdagsfred.

§ 1.Lovens formål

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

 

§ 3. Helligdagsfred

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

 

Se: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12

 

AVFALL:

Alt avfall må pakkes forsvarlig i leiligheten før det transporteres i fellesområdene. Gipsstøv må være fullstendig forseilet, så det ikke kommer støv i fellesområdet. Skift sko før du beveger deg ut i fellesområdet eller vask gangveien fra leiligheten til bil / tilhenger. Avfall som bæres ut skal ikke "mellomlagres" noen sted, og skal i minst grad være sjenerende for andre beboere. Bruk av i-sekk på fortau/bakgård er strengt forbudt og styret vil viderefakturere deg for arbeidet med å fjerne i-sekk. Rydder du ikke etter deg i fellesområdet, vil vaktmester bli tilkalt og gjøre jobben uten varsel. Utrykningstillegg må beregnes. Eier av leiligheten blir fakturert.

Heisen skal ikke behandles som en avfallssjakt! Skade på heisen vil bli krevd erstattet av seksjonseier.

 

STENGING AV VANN

Stenging av vannet kan kun gjøres av vaktmesteren og beboerne må varsles på forhånd.

 

RÅD OG VEILEDNING

Styret har ikke kapasitet til å rådgi og veilede alle i oppussingsprosjekter. Bruk fagfolk! Vaktmesteren kan heller ikke stå til rådighet. Må vaktmesteren bruke uforholdsmessig mye tid, blir dette fakturert for.   

 

VENTILASJON

 

Det er veldig viktig å etablere god og automatisk ventilasjon på badet. Opprinnelig anlegg som er installert i eiendommen er av typen «Flexit skapvifte», hvor vifte på kjøkkenet suger luft fra både kjøkken og bad.
Vi henviser til info siden: Ventilasjon

 

 

GENERELL INFO:

Oppussing av bad/kjøkken

Det viktigste ved oppussing av bad er alle de skjulte rørinstallasjoner. Alle gamle kobber-installasjoner må utskiftes ved oppussing. Kobber-rør vil med tiden irre og koblinger kan bli utette. Derfor bør hele installasjonen på badet byttes til en ny installasjon fra og med koblingspunktet på fellesrørene. Vi oppfordrer også å benytte automatisk lekkasjestopper av typen Waterguard eller liknende. En automatisk lekkasjestopper er en magnet-ventil som stenger automatisk for vannet ved lekkasje.

Husk at det er krav til dette på f.eks. kjøkken i nybygg. Derfor er det lurt å montere dette på badet ved oppussing, da selve magnet-ventilen må sitte på inntaksrørene (varmt og kald). Det er ikke et krav, men det er en sikring i tilfelle vannlekkasjer. Du kan som byggherre stilles ansvarlig for evt. lekkasjer hvis installasjonene ikke er utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter. Vannlekkasjer i etasjeeiendommer kan fort være veldig omfattende og med store økonomiske konsekvenser. De seneste vannlekkasjer sameiet har hatt endte på over 200.000,- kr i skadeomfang.     

TEK10- og FG-forskriftene

Kravene til bruk av lekkasjesikring i nye bygg

TEK 10

Innebygde sisterner:

«Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres. Vegger med innebygde sisterner eller lignende skal sikres mot fuktinntrengning fra lekkasjer fra installasjonen. Eventuelle lekkasjer skal synliggjøres, og i andre rom enn våtrom skal lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet.»

«I andre rom enn våtrom må sisterner og lignende plasseres i prefabrikkert kassett med vanntett overflate eller i et hulrom med vanntett sjikt. Det må være en automatisk lekkasjestopper inne i hulrommet.»

Vanntilkoblet utstyr:
«Der bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Med automatisk lekkasjestopper menes en fuktføler som gir signal til en magnetventil som stenger vanntilførselen når den mottar signal.»

Vanninstallasjonene det her er snakk om er som oftest oppvaskmaskin, kjøleskap med tilkoblet vann eller kaffemaskiner med tilkoblet vann.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Lei fellesrommet i bakgårdenLes mer

Her er vi

Urtegata 24-26
0187 Oslo